ALIŞVERİŞ SEPETİ
Tim Turkcell İletişim Merkezi Trabzon
0462 500 0 532


0536 464 86 39
Tüm Kargo Şirketleriyle anlaşmamız vardır. Siparişleriniz aynı gün teslim edilir.


Anasayfa / TÜRKKEP / KEP Başvurusu
KEP Başvurusu
Yazdır

Gerçek / tüzel kişiler aşağıda belirtilen evraklar ile şubemize gelerek KEP hesabı başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Bireysel;
 • Üzerinde TCKN'si açıkca yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı,
 • Almak istediği KEP hesabı adresi,
 • Mobil (GSM) telefon numarası,
 • Standart e-posta hesabı adresi,
 • TÜRKKEP Bireysel KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,
 • TÜRKKEP Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu
Kurumsal;
 • MERSİS numarasını kullanarak KEP adresi almak için; MERSİS kaydı ve numarası.
 • MERSİS numarası olmadan KEP adresi almak için; Tüzel Kişi Adı / Unvanı
 • Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi
 • İşlem Yetkilisi veya Yetkililerinin tüzel kişi nam ve hesabına KEP hesabı kullanmaya yetkili olduklarını gösteren tüzel kişinin yetkilisi tarafından onaylanmış yazılı beyan
  ( Beyan içeriğinde işlem yetkilisi / yetkililerinin adı soyadı, unvanı, mobil (GSM) telefon numarası ile standart e-posta adresi gibi TÜRKKEP tarafından talep edilen bilgiler bulunmalıdır. )
 • Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan kişilerin yetkili olduklarını gösteren belge (imza sirküleri veya vekaletname aslı veya noter tasdikli suretinin gösterilmesi zorunludur),
 • TÜRKKEP Kurumsal KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,
 • TÜRKKEP Kurumsal KEP Hesabı Başvuru Formu